Categories

25 września br. w siedzibie Regionalnej Rady Współpracy i Rozwoju w Trzyńcu odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu partnerskiego Powiatu Cieszyńskiego i RRWiR w Trzyńcu pn. „Śląsk Cieszyński dla wszystkich”.

Czytaj dalej…

W dniu 25.01.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło sie spotkanie kończące realizację projektu „Cieszyńskie na weekend – przewodnik turystyczny“. Projekt został zrealizowany przez Powiat Cieszyński wraz z Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. 

Czytaj dalej…

W sobotę 6 października br. w sali Domu Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Mostach k. Jabłonkowa odbyło się szóste i ostatnie spotkanie w ramach projektu pn. „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim – LATO 2012”

Czytaj dalej…

29 września 2012 roku w sali Domu Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Mostach k. Jabłonkowa odbyło się piąte spotkanie w ramach projektu pn. „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim – LATO 2012”.

Czytaj dalej…

13 września 2012 r. w sali Domu Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Mostach k. Jabłonkowa odbyło się czwarte spotkanie w ramach projektu pn. „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim – LATO 2012”.

Czytaj dalej…