W dniu 25.01.2013 r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło sie spotkanie kończące realizację projektu „Cieszyńskie na weekend – przewodnik turystyczny“. Projekt został zrealizowany przez Powiat Cieszyński wraz z Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. 

Czytaj dalej…

W sobotę 6 października br. w sali Domu Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Mostach k. Jabłonkowa odbyło się szóste i ostatnie spotkanie w ramach projektu pn. „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim – LATO 2012”

Czytaj dalej…

29 września 2012 roku w sali Domu Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Mostach k. Jabłonkowa odbyło się piąte spotkanie w ramach projektu pn. „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim – LATO 2012”.

Czytaj dalej…

13 września 2012 r. w sali Domu Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Mostach k. Jabłonkowa odbyło się czwarte spotkanie w ramach projektu pn. „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim – LATO 2012”.

Czytaj dalej…

W trakcie spotkania 25 sierpnia 2012 r. w ramach projektu pn. „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim – LATO 2012” w Enklawie Budownictwa Drewnianego w Wiśle pn. „Rzemiosło ludowe – w kręgu tradycyjnego rzemiosła na pograniczu kulturowym” wystąpili: kapela Ochodzita z Koniakowa, kapela Górole z Mostów k. Jabłonkowa oraz Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Zgrapianie” z przedstawieniem „Przi bielyniu lnu”.

Czytaj dalej…